MOM  
(Multi Oriented Mirror)                            2003

 Femtusen vinklade speglar reflekterar olika delar av en tom lysrörs-
 belyst vägg. Speglarna framkallar bilden av min mor († 1996). 

  VIDEO

  0 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38

«        ^        »

Senaste uppdatering 2015-05-17

 startsida

  ©.Partos 2002