Skiss till Raoul Wallenbergmonument  1998
 Historien - som vi kallar de stora världshändelserna - träffar den enskilda
 människan med våldsam kraft, nästan omöjlig att värja sig mot. Skulpturen,
 som avbildar centrala Budapests gatunät, är tänkt som en tromb med
 centrum i de kvarter där Raoul Wallenberg utförde sin gärning, trots att de 
 månaderna i Budapest var, borde ha varit, en kort tid i en ung människas liv.
 I Raoul Wallenbergs liv blev dessa månader det som fäste honom i historien,
 som ju också är vårt minne. För oss blir tromben en del av ett nästan sakralt
 byggnadsverk, till minne av de goda gärningar vi också behöver i vår
 historia. För Wallenberg själv ses trombens pelare som en virvel ned till
 glömskan, taket som ett fängelsegaller.

  0 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38

«        ^        »

Senaste uppdatering 2007-08-12

 startsida

  ©.Partos 2002