Väsen              1995
Modell skala 1:20 på fontän 
med vattenhinna.
Tänkt storlek 6 m hög.
Ej utförd.

 

 

 
Viskan                             1999
En trickster sitter på kanten av ett stort fat i form av ett 
öra och sprutar vatten. Örat fylls till brädden och töms
sedan. Brons och tegel. Sinnenas park (Almåsparken),
Borås.

 

VIDEO

  0 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38

«        ^        »

Senaste uppdatering 2015-06-23

 startsida

  ©.Partos 2002