Hjärta   2001

  Bladfjäder och snöre

 

 Armur         1996
 En rörlig skulptur som visar tiden. Den tredelade armen består av tim- minut- och  
 sekundvisare. Timvisarens spets är minutvisarens centrum, minutvisarens spets är   
 sekundvisarens centrum. 
  VIDEO VIDEO

  0 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38

«        ^        »

Senaste uppdatering 2012-11-04

 startsida

  ©.Partos 2002