Teleporteringar  2000 

Hissen har blivit den del av stationen som allt annat i utsmyckningen utgår från, trots att den inte fanns med i den ursprungliga planen. Jag har tagit fasta på den förändringen och i stället poängterat hissen som formelement genom att ge den en annan yta - gul-kromaterad metall - och ett optiskt kakelmönster som ser skevt ut och ger den stora hissen ett osäkert fundament. Spiralerna ur väggen och ringmönstret, ”hålen”, i golvet, genereras av hissens kraftfält. 
Mosaikfigurerna som ursprungligen var försöksdjur hämtade ur olika experimentkategorier (apa, katt, groda, kanin), skulle ur biljetthallen tele- porteras till olika destinationer i SL:s nät. Dessa tidiga försök var misslyckade och rampens väggar kantas av fragmentiserade djur. Endast en figur, en groda, är urskiljbar. Resten av väggarna är dekorerad med former som likt eldklot eller grodyngel strömmar ut på perrongen.   

T-Hässelby strand.


  0 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38

«        ^        »

Senaste uppdatering 2007-08-12

 startsida

  ©.Partos 2002